Otázky a odpovede

Aikido je možné začať cvičiť v každom veku. Výhoda aikido je v tom, že je nesúťažné, a preto si v ňom môže nájsť každý to svoje, prispôsobiť si tempo a intenzitu cvičenia svojim potrebám a fyzickým možnostiam. V ADT sa výuka rozdeľuje na deti (6-8 r.), deti (9-11 r.), deti (12-14 r.), starší žiaci (15-17 r.), rodičia s deťmi (od 5 r.), dorast a dospelí (od 17 r.), ženy a individuálne tréningy 1+1. Tréningy sú ďalej rozdelené na začiatočníkov a pokročilých. V ADT sú zastúpené všetky vekové kategórie od 5 ročných detí až po 60 ročných rodičov, z ktorých niektorí začali cvičiť po 45ke. V jednom prípade to bolo dokonca vo veku 63 rokov. V Japonsku, mimochodom v krajine s najdlhšou priemernou dĺžkou života na svete, bežne začínajú aikido praktikovať deti vo veku 5 rokov a cvičenci, ktorí majú 70-80 rokov, nie sú žiadnou výnimkou, skôr pravidlom.

Áno, je to možné. Ak má Vaše dieťa 5-17 rokov a máte záujem trénovať spolu s ním, máme vytvorenú skupinu “rodičia s deťmi (od 5 r.)” viď. aktuálny rozvrh tréningov ›Ak má Vaše dieťa viac ako 17 rokov, môžete spolu trénovať v skupine “dorast a dospelí.” Ak cvičia viac ako dvaja rodinní príslušníci, školné (členský poplatok) sa platí len za prvých dvoch. Ostatní členovia rodiny majú cvičenie v Aikido Dojo Trnava bezplatne.

Stačí prísť na jeden z tréningov podľa aktuálneho rozvrhu › a prihlásiť sa u trénera, ktorý vedie hodinu. Treba prísť minimálne 20 min. pred začiatkom tréningu, aby ste sa stihli prezliecť a pripraviť na cvičenie (stačia tepláky, šľapky a uteráčik na umytie nôh). Pred prvou návštevou u nás Vás poprosíme vyplniť elektronickú prihlášku ›. Ak sa chcete prihlásiť do kurzu “Rodičia s deťmi” (t.j. budete sa zúčastňovať tréningov spolu s Vaším dieťaťom), prosíme o vyplnenie prihlášky zvlášť za dieťa a zvlášť za rodiča.

Prvý týždeň od registrácie je zoznamovací na skúšku a je bezplatný. V tomto týždni máte možnosť absolvovať v prípade detí a rodičov s deťmi 2 skúšobné tréningy a v prípade dorast a dospelí až 3.

Nábor pre jednotlivé skupiny › sa koná dvakrát do roka, v septembri a v januári. Ak máte záujem o cvičenie aikido, ideálne je prihlásiť sa v tomto čase, lebo výuka začína od začiatku. Samozrejme, je možné prihlásiť sa i počas celého roka.

Aktuálny rozpis tréningov pre jednotlivé skupiny ›Nezabudnite, že na tréning treba prísť aspoň 20 min. pred začiatkom.

Je to ako s každou činnosťou, ktorej sa venujeme. Čím častejšie tým lepšie. Keď sa začnete venovať cudziemu jazyku, iné výsledky a rýchlosť napredovania sa dostavia, ak sa mu venujete 2x do týždňa a iné, ak 5x. Tak je to aj s aikido. Za ideál sa považuje 3x do týždňa. Hlavne treba byť trpezlivý.

V Aikido Dojo Trnava máme vytvorený programy pre tých, ktorí majú záujem o intenzívnejšiu výuku. Jedná sa o individuálne tréningy 1 +1 (1 učiteľ/ 1 žiak). Výhoda týchto tréningov je, že sa Vám počas celej vyučovacej hodiny venuje učiteľ na 100% a individuálne prispôsobuje intenzitu a náročnosť výuky. Ďalšou výhodou je, že sa časy tréningov prispôsobia podľa Vašich požiadaviek. Je vhodný pre príliš zaneprázdnených cvičencov. Tento typ tréningov je zvlášť spoplatnený. Informácie na vyžiadanie ›

Na začiatok treba hlavne odhodlanie a chuť sa niečo nové naučiť. Naučiť sa niečo o svojom tele, ale aj o sebe samom. Z tých bežných praktických vecí stačí tepláková súprava, tričko, prezuvky (plážové šľapky) a uterák.

Cvičenie obvykle prebieha nasledovne. Začiatok – úvodný ceremoniál, dýchacie cvičenia, rozcvička, nácviky premiestňovania, nácviky pádov (všetko väčšinou individuálne). Hlavná časť cvičenia – nácviky samotných techník (s jedným alebo s viacerými partnermi). Koniec – záverečný ceremoniál. Cvičí sa naboso na špeciálnej žinenke určenej na cvičenie bojových umení. Z hygienických dôvodov je potrebné si umyť nohy pred cvičením.

Je prirodzené, že človek má pred takýmito pádmi rešpekt. Nemusíte mať však žiadnu obavu. Na nácvik máme metodický systém, kedy sa postupne od malých kotúľov z podrepu prepracovávame k väčším pádom. Základom je bezpečnosť, tak aby neprišlo k zraneniu. Každý si určuje vlastné tempo napredovania a k zložitejším cvikom sa dostáva až po zvládnutí a natrénovaní tých jednoduchších.

Toto je veľmi individuálna otázka, na ktorú nie je jednoduché odpovedať. Aikido je japonské bojové umenie s približne 80-ročnou históriou, ktorého korene ale siahajú do stredoveku. Je v ňom veľa z japonskej kultúry, ako aj istá dávka umenia. Ak ste si položili otázky alebo rozmýšľate nad vecami ako: chcem sa venovať niečomu zmysluplnému, rozvíjať sa v tom a zdokonalovať, chcem si udržať alebo zvýšiť fyzickú aj mentálnu kondíciu, chcem spraviť niečo pre svoje zdravie, chcem sa niečo dozvedieť o sebe. Minimálne by ste mali aikido vyskúšať, aby ste si zodpovedali na otázku položenú na začiatku “Je aikido vhodné aj pre mňa?” Bez toho, aby ste to skúsili, sa to nikdy nedozviete.

Je to tiež individuálne. Keď sa rozprávame s našimi žiakmi, čo im aikido dáva, prichádzajú častokrát veľmi rozdielne odpovede. Je to spôsobené tým, že každý ma inú motiváciu, prečo sa pre aikido rozhodol a prečo v ňom pokračuje. Od detí prichádzajú odpovede: “Mám tu veľa dobrých kamarátov, s ktorými sa môžem vyblázniť.” Od ich rodičov zase: “Aspoň tu získa disciplínu a prestane sa báť.” Veľa začiatočníkov uvádza ako dôvod začatia, že sa chceli naučiť brániť. Starší cvičenci po 40ke uvádzajú ako dôvod možnosť sa udržať vo fyzickej, ale tiež v psychickej kondícii a tiež ako spôsob relaxu od každodenného stresu a povinností z práce. Je samozrejmé, že rokmi sa priority menia. Výhoda aikido je, že dokáže naplniť všetky tieto požiadavky a dá sa cvičiť celý život bez ohľadu na pohlavie, vek alebo fyzické schopnosti.Aikido je moderné bojové umenie spájajúce západné presvedčenie s východnou tradíciou a hodnotami, nezávislé na národnosti, farbe pleti a vierovyznaní. Aikido je prostriedok k dosiahnutiu sebapoznania a harmónie medzi telom, mysľou a duchom. Pomáha tak človeku v procese porozumenia toho, čo je to život.

Okrem aikido sa u nás zaoberáme trénovaním japonského šermu školy Kashima Shinden Jikishinkage ryu, skrátene nazývaným aj HOJO. Tréningy HOJO prebiehajú ako súčasť bežných tréningov. Viac o HOJO ›. HOJO na Wikipedia ›.

Kimono je nesprávne označenie pre odev v ktorom cvičíme. Správne označenie je Keiko Gi. Odporúčame kúpiť si prevedenie pre Aikido alebo Judo, ktoré sú pevnejšie a vhodnejšie v porovnaní s Karate prevedením, ktoré je tenšie. Ak máte pochybnosti o správnom výbere, radi Vám poradíme na každom tréningu. Dočítať sa viac o tejto téme a o tom ako si správne vybrať keiko gi môžete tu ›. Z overených e-shopov môžeme odporučiť Budo Sport Košice › alebo Katsudo ›. Ak si chcete objednať Keiko Gi priamo z Japonska odporúčame Iwata Shokai Co. ›Tozando › alebo Seido ›.

Pri cvičení aikido využívame tri tradičné japonské zbrane. Bokken – drevený meč, jo – drevená palica a tanto – drevený nôž. Všetky tieto zbrane sa z bezpečnostných dôvodov používajú v drevenom vyhotovení. V Aikido Dojo Trnava a v Slovenskej Aikido Asociácii | Aikikai Slovakia › praktizujeme tiež tzv. Hojo ›. Celým názvom Hojo no Kata školy Kashima Shinden Jikishinkage ryu, pri ktorom používame špeciálny bokken tzv. hojo bokken, ktorý je rovný, hrubší a podstatne ťažší v porovnaní so štandardným bokken-om používaným pri cvičení aikido. Pre tréningové účely sa pri hojo využíva aj tzv. suburito alebo niekedy prezývané aj furibo, ktoré môže mať od 2,5 až po 10 kg. V extrémnych prípadoch dokonca až 20 kg! Viac o tejto téme a o tom ako si správne vybrať svoje tréningové zbrane môžete tu ›.

V aikido sú stupne technickej vyspelosti KYU (začiatočnícke stupne) a DAN (pokročilé stupne). 12.-7. Kyu sú detské, 6.-1. Kyu sú pre dorast a dospelých. Dan sú od 1. po 8. Dan.

Všetky skúšky prebiehajú na tzv. seminároch (sústredeniach), ktoré sa konajú cez víkend. Detské skúšky na 12.-7. Kyu prebiehajú 2x do roka na jednodňovom víkendovom sústredení. Skúšky na 6.-1. Kyu prebiehajú na dvojdňovom víkendovom sústredení tzv. regionálnom seminári 2x do roka. Skúšky na Dan prebiehajú na víkendovom sústredení tzv. národnom seminári a na týždennej letnej škole aikido. Všetky skúšky sú medzinárodne uznané na základe tzv. Hombu Recognition › od svetovej centrály aikido – Aikikai Hombu Dojo Tokyo ›.

Na každý stupeň je vypracovaný tzv. skúšobný poriadok. Skúšobný poriadok pre detské 12.-7. Kyu nájdete tu ›. Pre dorast a dospelých na 6.-1. Kyu a 1.-4. Dan nájdete tu ›. Tiež je potrebné splniť minimálne kritériá na jednotlivé stupne ›.

Deti (5-14 r.): 12. Kyu – žltý opasok, 11. Kyu – oranžový opasok, 10. Kyu – červený opasok, 9. Kyu – zelený opasok, 8. Kyu – modrý opasok, 7. Kyu – hnedý opasok.

Dorast a dospelí (od 15 r.): 6.-1. Kyu – biely opasok, 1.-8. Dan – čierny opasok a čierna alebo tmavomodrá hakama.

Pri dodržaní minimálnych kritérií je to približne 5 rokov, kým je človek pripravený na skúšku na prvý čierny opasok – 1. Dan.

Nie, v aikido nie sú žiadne súťaže. Aikido je moderné bojové umenie, svojou filozofiou má však bližšie k tradičným bojovým umeniam (BUDO), v ktorých súťaže neexistujú, ako k moderným bojovým športom. V aikido sa radšej sústredíme na rozvíjanie osobného potenciálu než na športový výkon. Na druhú stranu, v rámci detských tréningov máme veľa podporných súťažných aktivít a hier, ako sumo turnaj alebo rôzne hry na spestrenie výuky a rozvoj požadovaných zručností.

Určite áno. Veľmi radi sa stretneme s našimi bývalými žiakmi a kamarátmi, zaspomíname na staré časy a spoločne si zacvičíme. Tiež radi privítame v našich radoch bývalých aktívnych športovcov, ktorí by sa chceli rekreačne venovať nejakej zmysluplnej aktivite. Aikido sa dá cvičiť v každom veku. Každý si určuje vlastné tempo a intenzitu cvičenia.

Cenu školného pre jednotlivé skupiny nájdete v rozpise tréningov ›. Platiť môžete buď prevodom na účet ADT (detaily k platbám ›) alebo jednoduchšie cez platobný portál Tatra banky ›. Stačí si vybrať skupinu, doplniť meno a priezvisko a stlačiť tlačítko zaplatiť. Následne budete presmerovaný na platobný portál Tatra banky, kde vyplníte údaje o platobnej karte a je to.

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617
IČO: 36093271
DIČ: 2021526672

Korešpondenčná adresa

Aikido Dojo Trnava, Orolská 1, 917 01, Trnava, Slovensko

Korešpondenčná adresa

Aikido Dojo Trnava, Orolská 1, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617
IČO: 36093271
DIČ: 2021526672

Copyright © Aikido Dojo Trnava

without
https://aikido-trnava.sk/wp-content/themes/hazel/
https://aikido-trnava.sk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/clients/client806/web3287/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off
🇸🇰 🇨🇿 🇬🇧 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹