Aikido Dojo Trnava

Klub vznikol v apríli 1992 a je jedným z najstarších klubov na Slovensku, ktorý sa zaoberá týmto bojovým umením.

ADT je zároveň spoluzakladateľom Slovenskej Aikido Asociácie (SAA) › ktorá je členom International Aikido Federation (IAF) ›. Pravidelne organizujeme víkendové sústredenia a týždňové letné stáže pod vedením domácich i zahraničných učiteľov. Na základe Hombu Recognition › od Aikikai Hombu Tokyo › vykonávame medzinárodne uznávané skúšky technickej vyspelosti 6.-1. Kyu a 1.-4.Dan › (dospelí) a 12.-7. Kyu › (deti). Dojo má k dispozícii vlastné priestory s rozlohou 200 m2 z toho 144 m2 je pokrytých špeciálnou žinenkou na cvičenie – tatami.

Pri cvičení využívame technický (Kyu a Dan ›) a didaktický systém (didaktický systém A ›, didaktický systém B ›), ktorý vytvoril sensei Ikeda Masatomi 7. Dan Aikikai, Shihan ›. Tento systém spája západné potreby mysle s východnými hodnotami a tradíciou. Vďaka svojmu dlhodobému pobytu v Európe vyvinul Ikeda sensei systém spájajúci aikido, hojo (tradičná škola šermu) a genkikai (zdravotný systém), ktorý umožňuje ľuďom porozumieť rôznym aspektom aikido. História Aikido Dojo Trnava ›.

HOMBU RECOGNITION

Od svetovej centrály aikido Aikikai Hombu Dojo Tokyo

SKÚŠKY

Medzinárodne uznané skúšky Kyu a Dan s vydaným certifikátom

SAA

Člen Slovenskej Aikido Asociácie | Aikikai Slovakia

IAF

Člen International Aikido Federation

TRÉNINGY

Pod vedením kvalifikovaných inštruktorov s medzinárodnými skúsenosťami

DOJO

200 m2 dojo, 144 m2 tatami, 24/7/365

Učitelia
MÁRIO ČERNÝ
6. Dan Aikikai, Shidoin

Dojo-cho (vedúci klubu), hlavný učiteľ ADT, sekretár technickej komisie SAA. Aikido sa venuje od r. 1993.

Zistiť viac ›

ROMAN ILAVSKÝ
4. Dan Aikikai, Shidoin

Hlavný učiteľ detí, člen technickej komisie SAA. Aikido sa venuje od r. 1992.

 

Zistiť viac ›

LUKÁŠ NITRIANSKY
5. Dan Aikikai, Shidoin

Učiteľ dospelých, učiteľ detí, člen technickej komisie SAA, člen rady SAA. Aikido sa venuje od r. 1996.

 

Zistiť viac ›

PETER SOMOROVSKÝ
4. Dan Aikikai, Shidoin

1957 – 2021

 

Zistiť viac ›

HENRIETA HAVRILA
2. Dan Aikikai

Učiteľka dospelých, asistujúca učiteľka detí. Aikido sa venuje od roku 2013.

 

Zistiť viac ›

JURAJ BARTOŠ
1. Dan Aikikai

Asistujúci učiteľ dospelých, učiteľ detí. Aikido sa venuje od r. 1997.

 

 

Zistiť viac ›

LADISLAV BOHÚN
2. Kyu

Učiteľ detí. Aikido sa venuje od r. 2016.

 

 

 

Zistiť viac ›

Tréningy

Výuku v ADT zabezpečujú hlavní učitelia Mário Černý 6. Dan Aikikai, Shidoin (dorast a dospelí) a Ing. Roman Ilavský 4. Dan Aikikai, Shidoin (deti), ktorí sa učili od uznávaných japonských a európskych učiteľov.

Prioritne medzi nich patria sensei Ikeda Masatomi 7. Dan Aikikai, Shihan ›, technický riaditeľ SAA 1995-2002 (foto ›, video ›) a sensei Michele Quaranta 7. Dan Aikikai, Shihan ›, technický riaditeľ SAA 2002-2022. Okrem nich sa nachádza v dojo tím ďalších inštruktorov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú a vzdelávajú na medzinárodných sústredeniach pod vedením rôznych významných aikido

učiteľov v krajinách ako Japonsko, Švajčiarsko, Nemecko, Chorvátsko, Holandsko, Maďarsko, Srbsko, Taliansko, Česko a Slovensko, takže je zaručená vysoká a konzistentná kvalita výuky. Výuka je rozdelená na detské tréningy (6-8 r.), (9-11 r.), (12-14 r.), starší žiaci (15-17 r.), rodičia s deťmi (od 5 r.), tréningy pre dorast a dospelých (od 17 r.), tréningy pre ženy a individuálne tréningy 1+1. Zistiť viac ›.

null

Deti 6-8 r.

null

Deti 9-11 r.

null

Deti 12-14 r.

null

Rodičia s deťmi od 5 r.

null

Starší žiaci 15-17 r.

null

Dorast a dospelí od 17 r.

null

Individuálne 1+1

Dojo | Telocvičňa

Plaváreň ZÁTVOR, Rovná 9, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617, IČO: 36093271, DIČ: 2021526672

Mobil

+421 903 951 568

+421 905 352 542

Korešpondenčná adresa

Aikido Dojo Trnava, Orolská 1, 917 01, Trnava, Slovensko

Dojo | Telocvičňa

Plaváreň ZÁTVOR, Rovná 9, 917 01, Trnava, Slovensko

Korešpondenčná adresa

Aikido Dojo Trnava, Orolská 1, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617, IČO: 36093271, DIČ: 2021526672

Mobil

+421 903 951 568

+421 905 352 542

Copyright © Aikido Dojo Trnava

without
https://aikido-trnava.sk/wp-content/themes/hazel/
https://aikido-trnava.sk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/hx028200/www_root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off
🇸🇰 🇨🇿 🇬🇧 🇩🇪