Aikido

合気道

Aikido vytvoril Ueshiba Morihei (1883-1969), veľký majster tradičných japonských bojových umení, v ktorých dosiahol najvyššiu úroveň majstrovstva. Cieľom aikido je rozvoj ľudského potenciálu jednotlivca zveľaďovaním mysle a ducha prostredníctvom fyzického tréningu.

V aikido sa cvičia techniky bez zbraní (hody, znehybnenia, údery, seky) a so zbraňami (bokken-drevený meč, jo-palica, tanto-nôž). Základným princípom aikido je naučiť sa vyhnúť deštruktívnej sile útoku a využiť ju proti protivníkovi. Technika aikido je založená na využití energie a reakcií útočníka, preto ho môžu praktizovať všetci bez ohľadu na vek, pohlavie a silu. Aikido techniky využívajú pevné a stabilné držanie centra s dôrazom na kruhové/ špirálové pohyby, ktoré umožňujú kontrolovať útočníka bez ohľadu na jeho veľkosť a silu. Zmyslom je naučiť sa neutralizovať násilie prichádzajúce v akejkoľvek forme.

Aikido je prostriedok k dosiahnutiu sebapoznania a harmónie medzi telom, mysľou a duchom, kde výsledkom pravidelného cvičenia je získanie emocionálnej rovnováhy a silnej osobnosti. Aikido tak pomáha človeku v procese porozumenia toho, čo je to život. Pravidelné cvičenie pozitívne ovplyvňuje vaše zdravie a sebadôveru i mimo telocvične. Tréning nezveľaďuje len fyzickú zdatnosť, ale i etiku a správanie cvičencov. Aikido je výborný spôsob ako aktívne využiť voľný čas, zlepšiť svoju kondíciu a spoznať kultúru ďalekého východu. Aikido je moderné bojové umenie spájajúce západné presvedčenie s východnou tradíciou a hodnotami, nezávislé na národnosti, farbe pleti, vierovyznaní alebo veku.

Termín aikido je tvorený tromi znakmi: „AI“ znamená harmónia, „KI“ životná energia a „DO“ znamená cesta alebo spôsob života. Voľne by sme mohli AIKIDO preložiť ako “cesta harmónie”.

Majstri

先生

UESHIBA MORIHEI
O’ sensei

Zakladateľ aikido.

1883 – 1969

 

Zistiť viac ›

UESHIBA KISSHOMARU
2. Doshu

1921 – 1999

 

Zistiť viac ›

UESHIBA MORITERU
3. Doshu

1951 – 

 

 

Zistiť viac ›

UESHIBA MITSUTERU
Dojo Cho

1981 – 

 

 

Zistiť viac ›

IKEDA MASATOMI
7. Dan Aikikai, Shihan

Technický riaditeľ SAA 1995 – 2002. Od r. 2002 – čestný technický riaditeľ.

1940 – 2021

Zistiť viac ›

QUARANTA MICHELE
7. Dan Aikikai, Shihan

Technický riaditeľ SAA 2002 – 2022.

1953 –

Zistiť viac ›

null

Slovenská Aikido Asociácia

Aikikai Slovakia

合気道 合気会 スロバキア

Veterná 10, 917 01 Trnava, Slovensko | +421 903 956 039info@aikikai.skwww.aikikai.sk

Vznikla v roku 1992. Už od začiatku roku 1993 je zrejmá orientácia SAA na medzinárodné štruktúry Aikido vo svete (Aikikai Hombu Dojo Tokyo a International Aikido Federation) a tiež je nadviazaná spolupráca s inými národnými asociáciami - ČAA (ČR), ACSA (CH) a Aikido Switzerland.

V roku 1995 prvýkrát prichádza na Slovensko sensei Masatomi Ikeda 7. Dan Aikikai, Shihan › (foto ›, video ›), ktorý sa stáva po riadnom valnom zhromaždení SAA technickým riaditeľom SAA. Jeho asistentom sa stáva sensei Michele Quaranta 7. Dan Aikikai, Shihan › (v tom čase 4. Dan Aikikai) zo Švajčiarska. Od roku 1995 Ikeda sensei navštevuje Slovensko dvakrát do roka a jeho asistent šesťkrát do roka v rámci víkendových sústredení. V lete sa uskutočňujú pravidelné týždňové letné školy aikido. Od roku 1995 je Slovenská Aikido Asociácia medzinárodne akreditovaná a získava tzv. “Hombu Recognition ›” (právo udeľovať skúšky technickej vyspelosti Dan Aikikai, ktoré sú uznané Aikikai Hombu Dojo Tokyo ›, svetovou centrálou aikido). Tiež sa stáva v tomto roku riadnym členom Európskej Aikido Federácie (EAF kongres v Sofii, BG). Riadnym členom International Aikido Federation › je od roku 1997 (IAF kongres v Katsuura, JPN). Kvalifikovaní učitelia zabezpečujú výuku v oblastných kluboch v rámci Slovenska a Českej republiky.

Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia organizuje odborné výukové semináre pod vedením rešpektovaných učiteľov aikido zo zahraničia a technickej komisie SAA ›, kde je zároveň umožnené členom SAA z jednotlivých dojo vykonávať skúšky technickej vyspelosti 6.-1. Kyu a 1.-4. Dan › (dospelí) a 12.-7. Kyu › (deti), ktoré sú medzinárodne uznané. Pri cvičení využívame technický (Kyu a Dan ›) a didaktický systém (didaktický systém A ›, didaktický systém B ›) ktorý vytvoril sensei Ikeda Masatomi 7. Dan Aikikai, Shihan ›. Tento systém spája západné potreby mysle s východnými hodnotami a tradíciou. Vďaka svojmu dlhodobému pobytu v Európe vyvinul Ikeda sensei systém spájajúci aikido, hojo (tradičná škola šermu) a genkikai (zdravotný systém), ktorý umožňuje ľuďom porozumieť rôznym aspektom aikido. Administratívny chod organizácie má na starosti rada SAA ›, ktorá je volená valným zhromaždením. Valné zhromaždenie pozostáva z vedúcich dojo jednotlivých klubov SAA › s hlasovacím právom.

30. výročie – Slovenská Aikido Asociácia – Aikikai Slovakia | Trnava (SK), 7.-9.6.2024

Ueshiba Mitsuteru – Dojo Cho Aikido Hombu Dojo Tokyo

20. výročie – Slovenská Aikido Asociácia – Aikikai Slovakia | Bratislava (SK), 24.-26.10.2014

Ueshiba Mitsuteru – Dojo Cho Aikido Hombu Dojo Tokyo | Asai Katsuaki 8. Dan Aikikai, Shihan | Quaranta Michele 6. Dan Aikikai, Shihan

Mapa dojo – Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia.

Pre viac info o jednotlivých dojo kliknite na lokačnú značku.

Hojo

法定之形

Kashima Shinden Jikishinkage-ryu (鹿島神傳直心影流) jednoduchšie nazývané Hojo má svoj pôvod v boji s mečom, Kenjutsu.

Predstavuje umenie tréningu, počas ktorého pracuje rovnako telo ako aj myseľ. Kenjutsu prenechalo svoje miesto Kendo, zatiaľ čo Hojo čerpá ešte viac z foriem Bujutsu, z ktorého preberá prirodzené základné pohyby. V roku 1927 založil 15. majster Jirokichi Yamada spoločenstvo, ktorého cieľom bolo zachovať učenie Hojo. Dnes Hojo praktikuje veľa mladých a starých mužov a žien v niekoľkých japonských mestách (Tokyo, Osaka).

Za tento úspech sa zaslúžil 18. majster Yasushi Namiki. V porovnaní s Kendo sa v Hojo nepoužíva žiadne brnenie alebo ochrana. V tomto umení nie sú koncepty ako sila a slabosť, víťazstvo a prehra, vôbec dôležité. Jedinou dôležitou vecou je prirodzený vznik pohybov. Trénuje sa to presne určenými pohybmi nôh (UNPO) spojenými s dýchaním na úrovni brucha (dýchanie AUN). Toto cvičenie vedie k vysokej koncentrácii, ktorá je uvoľňovaná niekoľkými výkrikmi (KIAI).

História

Zakladateľom šermiarskej školy Kashima Shinden Jikishinkage Ryu je Matsumoto Bizen-no-Kami 1467 – 1524. Vznik školy je datovaný ku koncu 15. storočia resp. začiatku 16. storočia. Viac sa môžete dočítať tu ›

Podľa legendy chodil Matsumoto meditovať na miesto zvané Kashima (Kashima Jingu ›), kde dosiahol satori a vytvoril prvú kata – Hojo no Kata.

Vetva alebo línia, ktorú praktizujeme, sa volá Odani-ha a je odvodená od 13. Soke (veľmajstra školy) Odani Shimosa-no-kami Nobutomo 1798 – 1864 ›. Ďalšie línie sú Naganuma-ha a Fujikawa-ha.

Jeho žiakom bol Sakakibara Kenkichi 1830 – 1894 ›, ktorý sa stal 14. Soke a ktorý je považovaný za zakladateľa moderného kendo. Bol osobným ochrancom 14. a 15. Shoguna Tokugawa Iemoichi a Tokugawa Yoshinobu (posledný Shogun v rade pred érou Meiji ›). Viac o Tokugawa šogunáte, ktorý trval 265 rokov (1603 – 1868) a za jeho vznik sa považuje bitka pri Sekigahara v r. 1600 ›, kedy proti sebe stálo 200 000 bojovníkov. Ieyasu Tokugawa 1543 – 1616 › je považovaný za jedného z 3 zjednotiteľov Japonska (1. Oda Nobunaga 1534 – 1582 ›; 2. Toyotomi Hideoshi 1537 – 1598 ›). Po vzniku Tokugawského šogunátu, kedy prišlo k úplnému zjednoteniu Japonska, zavládlo obdobie mieru.

Žiakom 14. Soke – Sakakibara Kenkichi-ho bol tiež Sokaku Takeda ›, zakladateľ školy Daito Ryu Aiki Jujutsu, ktorého žiakom bol zakladateľ Aikido Morihei Ueshiba ›.

15. Soke školy bol Jirokichi Yamada 1863 – 1930 ›, zakladateľ Hojo Kai (r. 1927) – spoločenstvo, ktorého cieľom bolo zachovať učenie Hojo.

18. Soke školy bol Namiki Yasushi 1926 – 1999, ktorého žiakom bol Ikeda Masatomi, 7. Dan Aikikai, Shihan ›. Ikeda sensei priniesol Hojo no Kata do svojho didaktického systému, aby posilnil naše cvičenie aikido. Sme tak 20. generácia v 500 ročnej nepretrhnutej línii, ktorá odovzdáva toto učenie ďalej.

Dôvod a hodnota, prečo praktizujeme Hojo no Kata

UNPO – špeciálny spôsob chôdze, ktorý vytvára extrémnu stabilitu. Viac o Unpo ›

AUN no KOKYU – spôsob dýchania, ktorým sa generuje extrémna energia. Viac o Aun no Kokyu ›

KIAI – V budo sa poznajú dva druhy KIAI – hlasný a tichý. Oba sú súčasťou jedného celku a jeden bez druhého neexistujú. Kiai mobilizuje naše sily a náš vnútorný potenciál. Vytvára harmóniu medzi mysľou, duchom a telom smerom navonok tak, aby sme boli v maximálnej možnej miere akcieschopní. Viac o Kiai ›

AI AWASE – harmonické prepojenie. Na fyzickej aj mentálnej úrovni.

ZANSHIN – nehybná myseľ. Iba pokojná myseľ je pripravená spraviť správne rozhodnutie v správnom okamihu.

METSUKE – jasný pohľad.

MAAI – bezpečná vzdialenosť a načasovanie.

TECHNIKA HOJO – no a nakoniec techniky Hojo no Kata korešpondujú s technikami aikido. Ku každému jednému pohybu v Hojo no Kata vieme nájsť paralelnú techniku v aikido.

 

4 koány Hojo no Kata. Celá kata › 

Haru no Tachi › Hasso Happa (osem rezov) › so všetkým nasadením

Natsu no Tachi › Itto Ryodan (jeden rez, dve polovice) › rozseknúť svoje ego

Aki no Tachi › Uten Saten (otočiť vľavo otočiť vpravo) › všetko sa mení

Fuyu no Tachi › Chotan Ichimi (krátky meč, dlhý meč – smrť je len smrť) › nezáleží na veľkosti meča

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617
IČO: 36093271
DIČ: 2021526672

Korešpondenčná adresa

Aikido Dojo Trnava, Orolská 1, 917 01, Trnava, Slovensko

Korešpondenčná adresa

Aikido Dojo Trnava, Orolská 1, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617
IČO: 36093271
DIČ: 2021526672

Copyright © Aikido Dojo Trnava

without
https://aikido-trnava.sk/wp-content/themes/hazel/
https://aikido-trnava.sk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/oj036200/www_root_aikido-trnava_sk/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off
🇸🇰 🇨🇿 🇬🇧 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹 🇯🇵