Prehlásenie

k aktuálnej situácii s COVID-19.

16.3.2020

 

Bojové umenia BUDO, medzi ktoré patrí aj aikido, nás učia chrániť nielen seba, ale aj svoje okolie. Aikido ide v tomto ešte ďalej a ukazuje nám cestu, ako chrániť nielen seba, ale aj útočníka napriek tomu, že sa rozhodol na nás zaútočiť. Myslím, že táto myšlienka bude v najbližších dňoch pre nás všetkých veľmi kľúčová. Ochrana seba samého, ale aj ochrana svojho okolia. Zužitkujme všetci to, čo sme sa za roky intenzívneho tréningu naučili.

 

Maai = bezpečná vzdialenosť a načasovanie. Držte si bezpečný odstup od ostatných a nebuďte v rovnakom čase na jednom mieste s ostatnými.

 

Aiawase = harmonické prepojenie. Buďme prepojení s naším okolím – buďme ohľaduplní voči ostatným. Myslime na ostatných tak, aby sme neboli pre spoločnosť príťažou, ale prínosom. Buďme zodpovední voči sebe, ale aj voči ostatným.

 

Kokyu = energia dychu. Buďme silní. Keď budeme silní ako jednotlivci, budeme silní ako spoločnosť. Energia dychu nás učí vytvoriť harmóniu medzi mysľou, duchom a telom, tak aby sme sa v maximálnej možnej miere skoncentrovali smerom do vnútra.

 

Kiai = zharmonizovanie energie/ výkrik. V Budo sa poznajú dva druhy KIAI – hlasný a tichý. Oba sú súčasťou jedného celku a jeden bez druhého neexistujú. Kiai mobilizuje naše sily a náš vnútorný potenciál. Vytvára harmóniu medzi mysľou, duchom a telom smerom na vonok, tak aby sme boli maximálnej možnej miere akcieschopný.

 

Kuzushi = vychýlenie. Nenechajme sa vychýliť/ vyviesť z rovnováhy. Kontrolujme svoje centrum. Ostaňme pokojní. Ak ostaneme vo svojom centre, budeme môcť byť nápomocní aj svojmu najbližšiemu okoliu.

 

Zanshin = nehybná myseľ. Iba pokojná myseľ je pripravená spraviť správne rozhodnutie v správnom okamihu.

 

Metsuke = jasný pohľad. Majme na veci jasný pohľad. Ostaňme informovaní. Ukážme svojmu okoliu, že sme odhodlaní a pripravení spraviť všetky nevyhnuté a správne kroky tak, aby sme na konci zvíťazili. Nie nad ostatnými, ale nad sebou samými. Hoci to dnes vyzerá, že naše „slnko“ zapadá za horizont, skôr či neskôr príde ráno a s ním aj nový východ „slnka“.

 

Rei = pozdrav. No a na koniec to najdôležitejšie. V BUDO sa hovorí: „Budo začína pozdravom a končí pozdravom. Bez rešpektu voči druhým nebudú rešpektovať ani vás. Potom to už nie je Budo.“ Ostaňme slušní a skromní aj v tomto ťažkom čase. Bez úcty a rešpektu nič z vyššie napísaného nemá zmysel a hodnotu.

 

Toto sú princípy a hodnoty, ktorým nás učí aikido. Možno nikdy v živote nebudete potrebovať aikido v podobe, ako sa ho učíte na tatami – v presne zadefinovaných formách a technikách, napriek tomu je teraz ten čas, aby ste VAŠE aikido ukázali.

Zostaňte silní, zostaňte zdraví!

 

Mário Černý/ Dojo Cho – Aikido Dojo Trnava

Dojo | Telocvičňa

Plaváreň ZÁTVOR, Rovná 9, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617, IČO: 36093271, DIČ: 2021526672

Mobil

+421 903 951 568

+421 905 352 542

Korešpondenčná adresa

Aikido Dojo Trnava, Orolská 1, 917 01, Trnava, Slovensko

Dojo | Telocvičňa

Plaváreň ZÁTVOR, Rovná 9, 917 01, Trnava, Slovensko

Korešpondenčná adresa

Aikido Dojo Trnava, Orolská 1, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617, IČO: 36093271, DIČ: 2021526672

Mobil

+421 903 951 568

+421 905 352 542

Copyright © Aikido Dojo Trnava

without
https://aikido-trnava.sk/wp-content/themes/hazel/
https://aikido-trnava.sk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/hx028200/www_root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off